Obama: Ondskapsfullt av Trump å skrote immigrant-amnesti

foto