USA opphever laptopforbud på fly fra Egypt og Marokko