Raftostiftelsen: Prismottakere i akutt nød i Bahrain