Powell kaller Trump en «nasjonal skam» i ny lekket epost

foto