E-tjenesten: – Norge legitimt, men ikke prioritert mål