Norge gir 2 milliarder til sykdomsbekjempelse

foto