Siden 1949 har rederiet hatt ansvaret for Lyngen-ferga. Fylkesråd Kari-Anne Opsals innstilling til vedtak på dagens møte i fylkesrådet er at rederiets klage tas ikke til følge.

Her kan du lese hele saksframlegget (tromsfylke.no).

Statens Vegvesen vedtak om å tildele anbudet til Tide Sjø fastholdes. Klagen oversendes klagenemnda for videre behandling.

Reder Kjell M. Bjørklid frykter slaget er tapt.

- Jeg regner med at innstillingen blir vedtatt, sier Bjørklid.

Intet engasjement

Bjørklids Ferjerederi er blant de absolutt største private bedriftene i Lyngen med 35-40 ansatte.

Fergene fraktet i fjor 322.000 sjåfører og passasjerer over Ullsfjorden. Tilsvarende tall for Lyngenfjorden er 188.000. I tillegg kommer 288.000 personbilenheter.

Les mer om rederiets fremtidsutsikter i tirsdagens utgave av Framtid i Nord.