Røde Kors: Over halvparten av foreldre på sosialhjelp sliter med å gi barna det de trenger