SV-Torgeir vil ha stans i all produksjon av oppdrettstorsk