Arbeidet med nytt kraftverk er i gang – skal bore tunnel gjennom fjellet