Folkestad ligger til kai – feil på begge motorene

foto