Vegvesenet forenkler registrering av sesongkjøretøy

foto