Kommunalsjefen: – Forstår reaksjonen og kritikken

foto
Kommunalsjef Angela Sodefjed i Nordreisa kommune sier hun forstår Emberlands pårørendes reaksjon og kritikk. Foto: Kristina Båtnes Hestdahl