Kreftforeningen ønsker bedre vilkår for frivilligheten