Kommunestyret har på nytt gitt «go» for utbyggingen på Moan