Forsvaret er blitt bedt om å bistå i evakueringen i Kabul