Titusener protesterte mot lover som begrenser muligheten til å stemme i USA