Opplysningsvesenets Fond ønsker å bygge eldreboliger på Lyngseidet