Svikt i forsyningskjeder svekker veksten i Storbritannia