Brannen i speakerbua var trolig påsatt, mener politiet