Staten nekter å gi fellingstillatelse. Nå krever politikerne bedre kartlegging av rovvilt

foto