Totalt 124 Airbnb-enheter har vært tilgjengelige for utleie i Lyngen i løpet av de siste 12 månedene.

Med 19 prosent belegg og over 16 500 romdøgn har utleieboligene generert litt over ni millioner kroner i inntekter til lyngensamfunnet.

Det viser tall fra analyseselskapet Capia.

1,1 millioner kroner i februar

Sammenlikner man februar 2021 med februar i år, finner man at antall tilgjengelige enheter sank med 4,6 prosent.

Samtidig har antall reservasjoner økt med hele 200 prosent. Den totale inntekten har hatt like stor økning.

foto
GODT UTVALG: Det er mye å velge i på Airbnb om man søker bosted i Lyngen. I februar i år var det 83 tilgjengelige enheter. 64 av disse ble leid ut minst én gang i måneden.

Bare i februar i år har folk med Airbnb-utleie i Lyngen tjent over 1,1 millioner kroner. Dette er over 13 500 kroner i snitt per enhet.

I mars skal totalinntektene ha passert 2 millioner kroner.

Godt belegg

En av Airbnbs «superhoster» i Lyngen er Linda Johannessen Møller. Sammen med mannen Jack-Robert Møller, leier de ut en villa ved Jægervatnet til 2000 kroner per natt.

Boligen har fem soverom og plass til åtte gjester.

– Vi har nordlysturister i januar og februar, og skiturister i mars og april. De siste par månedene har vi hatt godt belegg, nesten fullt hele tiden, forteller hun.

foto
ETTERSPØRSEL: Linda Johannessen Møller har hatt stor etterspørsel på boligleie i Lyngen, hvor hun administrerer utleie av to boliger. Den ene er for en venninne. Foto: Privat/Skjermdump fra Airbnb

Paret har leid ut sin sekundærbolig hver vinter siden 2017. Ifølge henne virker nivået av turister å være tilbake til slik det var før koronapandemien.

– Vi har ikke hatt gjester fra Asia hos oss, de kommer stort sett fra USA og flere steder i Europa, sier Møller.

– Bedre enn noen gang

Trond Petter Robertsen og Mari Bergset bor i Tromsø, men driver også utleie i Lyngen.

Paret leier ut et eldre hus og en nyere hytte i Svensby-området, og har drevet utleie gjennom den nettbaserte markedsplassen siden 2016. Totalt har de plass til 15 gjester per døgn, og de tar 1100 og 900 kroner per natt.

foto
I BRANSJEN: Trond Petter Robertsen jobber til vanlig i eiendomsbransjen. Han mener Lyngen er tjent med Airbnb, også om utleierne som han selv, ikke bor i kommunen. Foto: Privat

Robertsen forteller at belegget har vært jevnt siden de startet opp, og at det virkelig har våknet til liv igjen etter en dupp under korona:

– Vintersesongen har vært bedre enn noen gang. Det virker som om det er et behov i Europa nå, og at folk har sittet på vent lenge. Trykket fra februar og fram til nå har vært veldig bra, oppsummerer han.

Setter eldre hus i stand

Robertsen driver utleie gjennom sitt eget firma Frihaugen AS. Tall fra Proff viser driftsinntekter på rundt 300.000 kroner i 2020 og i 2019.

– Aktiviteten vår har bidratt til å sette i stand eldre hus som har vært i dårlig forfatning, noe som har vært veldig motiverende. Vi planlegger å istandsette og leie ut flere bygg, sier han.

foto
GODE INNTEKTER: To utleieboliger i Lyngen har gitt rundt 300.000 kroner i årlige driftsinntekter for Robertsen. Foto: Privat

Lyngen har det tredje største markedet for Airbnb i Troms. Dette etter Tromsø og Senja. Robertsen, som opprinnelig er lyngsværing, sier man bør ønske markedet velkommen.

– I dag er det altfor mange hus som forvitrer. Men gjennom å drive utleie genereres det en viss inntekt som man igjen kan initiere videre til noe positivt for lyngensamfunnet. Uansett hvilken plattform man oppnår kontakt med turistene på, så er det et faktum at man tiltrekker folk til Lyngen. Airbnb gir inntekter til kommunen gjennom personbeskatning eller indirekte ved kjøp av varer og tjenester, sier han.

Plass til begge?

Han legger til at hus som pusses opp øker eiendomsverdien, som igjen vil gjøre kommunen mer interessant å investere i.

– Så distriktskommuner som Lyngen der man etterspør aktivitet bør bare favne om det, og ta imot med begge armer. Større aktivitet vil bare skape grobunn for nye næringer, og plutselig får man alle suksesshistoriene, sier han.

Han tror det er plass til både Airbnb-utleiere og mer profesjonelle aktører i næringen.

– Private personer klarer ikke å gi det samme tilbudet som de som driver profesjonelt, med ansatte og tilstedeværelse, men det er et supplement som allerede ligger tilrettelagt og som kan tas i bruk med en gang. Jeg ser bare positive sider med Airbnb, sier Robertsen.

foto
RINGVIRKNINGER: Flere i Lyngen leier ut ekstrahuset eller hytta si på Airbnb, og benytter andre tjenesteleverandører til administrasjon og vasking. Foto: Arkiv

Heller ikke Møller tror Airbnb-markedet er med på å ødelegge for de mer profesjonelle overnattingsstedene.

– Jeg tror ikke vi stjeler noen kunder. Mitt inntrykk er at belegget er godt overalt i sesongen, sier hun.

Rekordmange overnattingsdøgn

Samtidig som tallene for Airbnb har gått kraftig oppover, viser Visit Lyngenfjords tall for de siste årene en rekordsterk oppgang i gjestedøgn for hoteller og campingplasser.

Det forteller reiselivssjef K. Richard Paulsen.

foto
I GANG: – De aller fleste er oppe og står igjen, sier reiselivssjef i Visit Lyngenfjord, K. Richard Paulsen om reiselivsbedriftene i regionen. Foto: Are Bergset Elvestad

Hittil i år har regionen hatt nesten 28 000 gjestedøgn, mot nesten 19 000 gjestedøgn samme periode i fjor. Oppgangen er på hele 48 prosent.

Tallene er gode også hvis man sammenlikner gjestedøgn i Nord-Troms før koronapandemien. I 2017 skal samme periode ha hatt nesten 25 000 overnattinger.

– Vi er tilbake i en suksessperiode. Nå ser vi at folk er enormt mer reiselystne, konkluderer han.

Gjestene til regionen hittil i år har i all hovedsak kommet fra Europa, blant annet Tyskland, Storbritannia, Sveits og Nederland.

Reiselivssjefen er spent på utviklingen framover:

– Vi vet at halvparten av nordmenn som var på ferie i Norge i fjor skal til utlandet i år, det sier alle statistikker. Samtidig har det åpnet seg mer for utenlandsk trafikk til Norge. Vi må heller ikke glemme at uroligheter rundt om i verden som kan påvirke oss, ikke minst det faktum at prisene er på vei opp, sier han.

foto
POPULÆRT: Lyngsalpene trekker mye turister til kommunen vinterstid. Reiselivssjefen håper mer av turismen tilfaller de profesjonelle aktørene. Foto: Graham Austick/Visit Lyngenfjord

Mangler spisesteder

Paulsen sier han har fått negative tilbakemeldinger fra profesjonelle aktører på Airbnb-markedet.

Samtidig ser han at Airbnb er kommet for å bli.

– Utfordringen er at vi ønsker det beste for turistene våre, og med Airbnb har vi lite oversikt. Flere på Airbnb-markedet leverer også kvalitet, men vi vet ikke hvem som leverer hva og heller ikke noe om turistene deres. For at regionen skal levere en god tjeneste med gode opplevelser er det viktig at ting kommer i profesjonelle former, sier han.

Utleier Linda Johannessen Møller tror det er plass til begge kategoriene i turistbransjen. Et lite hjertesukk fra henne er imidlertid at Lyngen mangler gode spisesteder.

– Folk lurer på hvilke restauranter jeg kan anbefale på Lyngseidet, og da står jeg virkelig fast. Vi trenger noe med bedre standard enn gatekjøkkenmat, kvalitet finnes knapt i dag. Her er et stort potensiale til utvikling, avslutter hun.