Skjervøy vedtok regionråd med Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen

foto