Regjeringen: Trinn fire når alle voksne er beskyttet