Arbeidsledigheten i Skjervøy fortsatt blant de høyeste i fylket

foto