Avfallsservice har den siste tiden besøkt kommunestyrene i alle de seks kommunene i regionen.

- Vi har presentert for kommunene hva de egentlig eier. Dette for at kommunen som er eiere av selskapet skal være klar over deres rolle, sier styreleder i Avfallsservice, Willy Ørnebakk.

Nye krav

Arbeidet som nå foregår handler om å finne optimale løsninger for framtida, og de er i gang med å revidere forskriften som regulerer renovasjon i samtlige kommuner i Nord-Troms.

- Den største endringen er at Avfallservice ønsker å gå over til enmannsbetjente biler, og forskriften må dermed endres, sier styrelederen.

Nye krav som trer i full kraft i 2013 sier at alt organisk materiale forbys å legges på deponi.

- Vi har de to siste årene hatt et samarbeid med Senja Avfallsselskap på Finnsnes, og det er dit vi har levert alle de hvite posene. De er nå på grensen til hva de kan ta mot fra oss, og da må vi begynne å se oss rundt etter andre samarbeidspartnere.

Anbud

Ifølge Ørnebakk vil det ikke være økonomisk forsvarlig å bygge et forbrenningsanlegg i Nord-Troms.

- Troms Kraft og Tromsø kommunes planer om et forbrenningsanlegg i Tromsø ser dessuten ut til å være langt ut i det blå.

En sannsynlig mulighet er at alt brennbart avfall fra Nord-Troms fraktes til forbrenningsanlegg i Sverige. Avfallsselskaper i hele Norge har nemlig lenge fraktet avfall til nabolandet.

- Det er kortere østover enn sørover. Dessuten har de i Sverige kommet mye lengre.

Stor sjanse

Når Avfallsservice skal be om pris er det derfor Sverige som peker seg ut.

- Det er pris som regulerer alt og firmaet er forpliktet å følge anbudssystemet, sier Ørnebakk, som forsikrer om at det ikke ligger noe dramatikk bak.

- Slik vi ser det vil det være en stor sjanse for at det brennbare avfallet fra Nord-Troms havner i Sverige.

Avfallsservice vil med stor sannsynlighet frakte Nord-Troms-søppel til forbrenningsanlegg i Sverige. Foto: Arne Teigen