Oslo katolske bispedømme anker dommen til Høyesterett

foto