Seks av ti mediebedrifter: Aktuelt med permitteringer i nær framtid