Rammevilkår må legge til rette for et bærekraftig arktisk landbruk

foto