Besøkstallene i Louvre falt med tre firedeler

foto