Tros- og livssynssamfunn positive til regjeringens lovendringsforslag

foto