Høyesterett opprettholder Yara-dommen på sju års fengsel

foto