– Folk skal kjenne at det er godt å bo - der de bor

foto