Førstkommende lørdag fra klokken 20.30, vil millioner av mennesker vise sitt miljøengasjement ved å slå av lyset i én time. Earth Hour er et signal til verdens ledere om å ta klimatrusselen på alvor.

- Earth Hour i seg selv får ikke klimautslippene ned. Den jobben må gjøres alle de andre dagene i året, av oljedirektører og statsministre, vindmølleprodusenter og skogbrukere, syklister, fagforeningsfolk, lærere, elever, fløytespillere, journalister, kommunale planleggere og "vanlige folk", sier Arild Skedsmo, fagsjef i WWF-Norge.

I Nord-Troms har kommunene gjennom kommunedelplanen for energi og klima som mål at hele regionen skal delta i Earth Hour.

Det er Halti Næringshage som har ansvaret for å følge opp deler av planen, og de oppfordrer alle kommuner, bedrifter og innbyggere i regionen om å slukke lyset for en enkelt time til helgen.