Brannsjefen mener tilgangen på slokkevann i Nord-Troms’ nyeste tunnel ikke er god nok