Miljøjubel for skjerpede regler for kull i oljefondet

foto