Formannskapet i Lyngen uttaler seg om konsekvensene av el-fergesamband