Målrettede, kraftfulle tiltak skal isolere utbruddet av mutert virus

foto