Skjenkestoppen oppheves i flere Rogalands-kommuner