Arbeidstilsynet retter sterk kritikk mot arbeidsministeren