Tidligere har det vært stor fokus på småkraftutbygging i Storfjord. For tiden bygges det to kraftverk, Mortendalselva og Bentsjordelva.

Nå har NVE listet opp 11 søknader i nabokommunene i nord.

Søknadene skal behandles samtidig og samlet belastning for området vurderes

For tiden er søknadene ute på høring fram til midten av juni. NVE ønsker at høringsinstansene vurderer hver sak for seg, men også alle sakene samlet.

Utredninger

I Kåfjord er det Melen, Sogeselva, Badjananjohka, Hanskejohka, Nomedal og Trollvikelva som planlegges bygget ut.

I Nordreisa Iselva, Rotsundelva, Kristianelva, Øvre Tverrelva og Nedre Tverrelva som står på planen.

På NVE sine nettsider er det lagt ut grundige utredninger over prosjektene.

Småkraftverkene vil få, dersom alle settes i produksjon, en årlig produksjon på 76,8 GWh. Til sammenligning har Guolas 310 og Alta 655 GWh.

Størst av de planlagte småkraftverkene er Trollvikelva med 16,6 og Hanskejohka med 12,1 GWh.

Folkemøte

Trollvikelva kraftverk vil ifølge NVE utnytte et fall på 445 meter fra inntaket som vil ligge på 460 meters høyde og ned til kraftstasjonen som vil ligge 15 meter over havet.

Tilløpsrøret blir 2600 meter langt og skal graves ned på vestsiden av elva. En 50 meter lang adkomstvei må bygges fram til kraftstasjonen. Anleggsveien til inntaket vil i hovedsak følge rørtraseen.

Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 2500 meter lang strekning.

23. april vil NVE arrangere offentlig folkemøte i Olderdalen. Der vil utbyggerne presentere planene sine, og NVE vil orientere om saksbehandlingen.