Vindkraft sto for 2,2 prosent av energiproduksjonen i mai