Bent Høie: – Jomfrusjekk er en krenkelse av norske jenter

foto