Ber om 21 års forvaring for dobbeltdrapene på Kvaløya

foto