Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har gitt beskjed om at de ikke lengre vil betale driftstilskudd til sykestuesenger i Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen.

I et brev til kommunene grunngir de dette som en del av samhandlingsreformen. De skriver også at kommunene i større grad skal ta ansvar for helsetilbud både før, i stedet for, og etter behandling i spesialhelsetjenesten, og viser til at kommunene har blitt tilført midler og UNNs budsjett er redusert tilsvarende.

Dette liker skjervøyordfører Torgeir Johnsen dårlig.

Betyr enormt

– Både Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa har sykestuesenger UNN betaler for. For Skjervøy sin del betaler de for tre plasser, mens kommunen selv betaler for den fjerde, sier han.

Tilskuddet fra UNN utgjør 1,3 millioner i året.

– I samhandlingsreformen er det lagt opp til at det skal være én sykestueplass pr 7000 innbygger. Det betyr to, maks tre i Nord-Troms. Det fører til at de sengene UNN betaler for i dag, trekkes inn.

Johnsen sier sengene har betydd enormt.

– Vi har kunnet sende folk hit i stedet for til UNN, noe som har ført til mindre belastning på folk. Også UNN har merket nytten av dette.

Han sier at kommunene nå vil gå sammen og jobbe for at dagens ordning skal fortsette.

– Vi skal prøve å gjøre et opprop mot høyere politiske makter.

Lengre reisevei

Ordfører i Kåfjord, Bjørn Inge Mo, er enig med Johnsen.

– Dette er ikke til å leve med, og dette går jo i mot intensjonen med samhandlingsreformen.

Han sier at til nå har kommunene avlastet UNN med korttidsopphold.

Planen nå er at kun Nordreisa skal ha sykestueplasser for alle de fire kommunene.

– Det betyr at pasienter kan bli sendt fra Kåfjord til Nordreisa, og dersom det avgjøres at de skal aktuttinnlegges, så må de fraktes motsatt vei igjen, fra Nordreisa til Tromsø.

Ifølge Mo har de spart UNN for store penger.

– Vi har fått 400 000 kroner for drift av én seng, men det har kostet oss mye mer enn det. UNN har spart penger hver dag vi har hatt sykestusenga,s sier Mo.

Ordningen ble innført i september 2005 og UNN varsler nå at tilskuddet opphører fra nyttår.