Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i februar

foto