Helsearbeidere i Hellas la ned arbeidet i protest mot regjeringens vaksinasjonskrav