Oppdaget lekkasje - ber innbyggerne om å ikke «frosttappe»

foto