Sandra Borch: – Ingen tvil om at dette er min store test som landbruksminister