Haukeland universitetssjukehus skjerper beredskapen før jul

foto